กลับไปเว็บไซต์เดิม

Facebook
Twitter
Email

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2566

สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่
สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2566 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ตามหลักวิชาการ และสามารถจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อเพิ่มโอกาสการได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุน และเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์นักวิจัย และผู้ที่สนใจทั่วไปได้ โดยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ ตลอดโครงการ วันที่ 15-16 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องจันผา โรงแรมบุรีศรีภู คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 
โดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมต้องส่งข้อเสนอโครงการวิจัยมายังพร้อมลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2566
*** รับจำนวนจำกัด เพียงสาขาละ 15 ท่าน เท่านั้น ***

ข่าวยอดนิยม

Facebook Page

กิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวล่าสุด

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy