กลับไปเว็บไซต์เดิม

Facebook
Twitter
Email

ขอเชิญร่วมงาน Information session on MSCA Postdoctoral Fellowships for Researchers in Thailand

Information session on MSCA Postdoctoral Fellowships for Researchers in Thailand

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ EURAXESS ขอเชิญร่วมงาน Information session on MSCA Postdoctoral Fellowships for Researchers in Thailand ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 15:00-16:15 น. เวลาประเทศไทย

งานสัมมนาดังกล่าว เป็นการให้ความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับทุน MSCA Postdoctoral Fellowships (PF) ซึ่งเป็นทุนที่เปิดโอกาสให้นักวิจัยรุ่นใหม่ได้มีโอกาสไปทำวิจัยในหน่วยงานหรือมหาวิทยาลัยในยุโรปเป็นเวลา 1-2 ปี โดยทุนนี้จะเปิดรับข้อเสนอโครงการตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 13 ก.ย. 2566

ข่าวยอดนิยม

Facebook Page

กิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวล่าสุด

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy