กลับไปเว็บไซต์เดิม

Facebook
Twitter
Email

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบรรยาย “เทคโนโลยีนิวเคลียร์กับงานวิจัยทางด้านเกษตรอาหาร และสุขภาพการแพทย์”

เทคโนโลยีนิวเคลียร์กับงานวิจัยทางด้านเกษตรอาหาร และสุขภาพการแพทย์

สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญอาจารย์/นักวิจัย เข้าฟังการบรรยายเรื่อง “เทคโนโลยีนิวเคลียร์กับงานวิจัยทางด้านเกษตรอาหาร และสุขภาพการแพทย์” ในวันที่ 13 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30-12.00 น. น. ณ ห้องประชุม 1402 ชั้น 14 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC1) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในประโยชน์ของเทคโนโลยีนิวเคลียร์การฉายรังสีและนำมาประยุกต์ใช้กับงานวิจัย รวมถึงสามารถต่อยอดในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ได้ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ดร.กนกพร  บุญศิริชัย ผู้จัดการศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ – 8 มิถุนายน 2566

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณสุพรชัย อ่อนดำ โทร. 074-286954 E-mail: supornchai.o@psu.ac.th

ข่าวยอดนิยม

Facebook Page

กิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวล่าสุด

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy