กลับไปเว็บไซต์เดิม

Facebook
Twitter
Email

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน Integrity and ethics in Academic Research

Integrity and ethics in Academic Research
คณะบริหารธุรกิจ สำนักวิจัย และสภาคณาจารย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน Integrity and ethics in Academic Research ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 13:00 – 16:15 น. ณ ห้องประชุม 1011 ชั้น 10 อาคารบุญชนะอัตถากร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Line Official : https://lin.ee/LCD2Rml
Tel : 02-727-3939

ข่าวยอดนิยม

Facebook Page

กิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวล่าสุด

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy