กลับไปเว็บไซต์เดิม

Facebook
Twitter
Email

ขอเชิญร่วมรับฟังการประชาสัมพันธ์ทุนจาก Japan Society for the Promotion of Science (JSPS)

JSPS

สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญผู้สนใจทั้งอาจารย์และนักศึกษา ร่วมฟังการประชาสัมพันธ์ทุน จาก Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) เป็นการสนับสนุนทุนโปรแกรมระหว่างประเทศประเภทต่าง ๆ เช่น ด้านวิทยาศาสตร์  วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสาขาอื่น ๆ  (JSPS Guidance Seminar) จาก  องค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น (JSPS Bangkok Office) ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่า JSPS แห่งประเทศไทย (JSPS Alumni forum of Thailand: JAAT) เพื่อให้คำแนะนำและบอกเล่าถึงประสบการณ์การวิจัยในประเทศญี่ปุ่นด้วย

ผู้สนใจ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ในวันที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 13.30 – 14.30 น. ณ ห้องประชุมฉัตรวิจัย ชั้น 12 สำนักวิจัยและพัฒนา อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (อาคาร 1) และผ่านระบบ​ Zoom 

https://zoom.us/j/9990016969
Meeting ID: 999 001 6969

 
ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ –  24 กันยายน 2566

ข่าวยอดนิยม

Facebook Page

กิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวล่าสุด

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy