กลับไปเว็บไซต์เดิม

Facebook
Twitter
Email

PSU Research On Tour @ PSU Trang ร่วมฟังยุทธศาสตร์งานวิจัย พร้อมเปิดเวทีตอบทุกคำถามด้านงานวิจัย

Research On Toue

สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นระหว่างผู้บริหารด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย และนักวิจัยในวิทยาเขต เพื่อพบปะ แลกเปลี่ยนความคิด รับฟังปัญหาที่เกิดขึ้น และยังเป็นเวทีนำเสนองานวิจัยจากคณะ เพื่อนำไปต่อยอดไปสู่ภาคเอกชน ชุมชนต่อไป ภายใต้ชื่อกิจกรรม PSU Research On Tour โดยมีกำหนดการจัดกิจกรรม ณ วิทยาเขตตรัง ในวันที่ 20 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ – 10 ตุลาคม 2566
สอบถามเพิ่มเติมที่คุณสุธาวดี นาคะโร  โทร : 074-28-6964  E-mail : sutawadee.n@psu.ac.th

ข่าวยอดนิยม

Facebook Page

กิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวล่าสุด

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy