กลับไปเว็บไซต์เดิม

Facebook
Twitter
Email

สำนักวิจัยและพัฒนา ม.อ. จัดกิจกรรมอบรม “มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ” เน้นสร้างความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่ฯ สู่การสร้างห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานระดับสากล

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภศิลป์ มณีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา เป็นประธานเปิดการจัดอบรมในหัวข้อ “มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ” มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้แก่อาจารย์ นักวิจัย และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิจัย ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องแนวทางการจัดการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการกับการ ซึ่งจะมีผลต่อการได้รับการจัดสรรทุนวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ นอกจากนี้ยังให้ผู้เข้าอบรมได้รับทราบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความปลอดภัยในอาคารที่มีห้องปฏิบัติการ รวมถึงรู้ถึงระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย และสามารถนำเอาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้หรือพัฒนาห้องปฏิบัติการให้มีความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐาน

รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภศิลป์ ได้พูดถึงกิจกรรมครั้งนี้ว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ซึ่งมีผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และทำให้เกิดห้องปฏิบัติการที่ต้องใช้สารเคมี จำนวนมาก การตระหนักและให้ความสำคัญกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ของห้องปฏิบัติการจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพราะเมื่อมีการใช้สารเคมีจำนวนมากย่อมก่อให้เกิดความเสี่ยงต่ออันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในทุกเวลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จึงให้ความสำคัญและมีนโยบายที่สนับสนุน และส่งเสริมให้เกิดการผลิตผลงานที่มีคุณภาพควบคู่ไปกับการสร้างห้องปฏิบัติการที่ปลอดภัยกับนักวิจัยและสามารถรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้

ข่าวยอดนิยม

Facebook Page

ข่าวล่าสุด

กิจกรรมที่น่าสนใจ

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy