กลับไปเว็บไซต์เดิม

Facebook
Twitter
Email

สำนักวิจัยฯ ม.อ. เยือน ม.อ. ปัตตานี จัดกิจกรรมวิจัยข้ามกำแพง Episode II ผ่านการเสวนาด้านอาหารทางการแพทย์ เน้นสร้างผลงานวิจัยสายสุขภาพตอบโจทย์สังคม

เมื่อวานนี้ (21 พฤศจิกายน 2566) สำนักวิจัยและพัฒนา โดย ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ สุรศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จัดกิจกรรม วิจัยข้ามกำแพง: เป้าหมายวิทยาศาสตร์สุขภาพ Episode II ขึ้น ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี แซ่ลิ่ม รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการทางวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อหารือแนวทางการทำงานวิจัยด้านอาหารทางการแพทย์ ร่วมกัน โดยในงานได้มีการจัดเสวนาเรื่อง “อาหารจำเพาะโรค: มุมมองจากแพทย์สู่ภาคอุตสาหกรรม” โดยนักวิจัยจากวิทยาเขตหาดใหญ่ ดร.นายแพทย์ชายธง ชูเรืองสุข คณะแพทยศาสตร์ และนักวิจัยจากวิทยาเขตปัตตานี รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ ภักดีฉนวน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการแลกเปลี่ยนรู้ระหว่างกัน รวมถึงมีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดโจทย์วิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งมีนักวิจัยเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 25 คน

หลังจากนั้นคณะนักวิจัยจากหาดใหญ่ได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานสเตอริไลส์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเป็นโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐานตามหลัก GMP (Good Manufacturing Practice) ซึ่งถือเป็นหลักประกันความเชื่อมั่นเรื่องความปลอดภัยตามระบบ GMP ที่ถูกต้อง และช่วยให้ผู้ขอรับบริการสามารถใช้ข้อความ “ผ่านการตรวจประเมินสถานที่ผลิตตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP)” บนบรรจุภัณฑ์ ถือเป็นการติดอาวุธให้กับธุรกิจของผู้ประกอบการที่เข้ามาใช้บริการได้เป็นอย่างดี

ข่าวยอดนิยม

Facebook Page

ข่าวล่าสุด

กิจกรรมที่น่าสนใจ

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy