กลับไปเว็บไซต์เดิม

Facebook
Twitter
Email

สำนักวิจัยฯ จัดกิจกรรมบรรยายและปรับปรุงข้อเสนอโครงการวิจัย ให้พร้อมส่งเพื่อขอรับทุน

สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุนทร วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์สุรศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลชาติ โชติการ รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมให้การต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาส ที่ปรึกษาอาวุโส หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ในการให้ความรู้แก่นักวิจัย เรื่องการพัฒนาข้อเสนอโครงการขอทุนหรือการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งร่วมรับฟังข้อเสนอโครงการจากนักวิจัย เพื่อให้คำแนะนำในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญในการขอทุนวิจัย เพื่อเป็นแนวทางให้กับนักวิจัยได้นำไปปรับใช้กับข้อเสนอโครงการ และสามารถยื่นขอทุนวิจัยได้อย่างมีศักยภาพสูงสุด

ข่าวยอดนิยม

Facebook Page

ข่าวล่าสุด

กิจกรรมที่น่าสนใจ

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy