กลับไปเว็บไซต์เดิม

Facebook
Twitter
Email

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม Tip & Trick การใช้ ChatGPTช่วยทำงานวิจัยได้อย่างไรและไม่ผิดหลักจริยธรรมการวิจัย

ตามที่สำนักวิจัยและพัฒนาได้สำนักวิจัยและพัฒนา ม.อ. โดยฝ่ายบูรณภาพการวิจัย ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมบรรยาย เรื่อง Tip & Trick : การใช้ “ChatGPT ช่วยทำงานวิจัยได้อย่างไร…?” และไม่ผิดหลักจริยธรรมการวิจัย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้นักวิจัยสามารถนำเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ Artificial Intelligence (AI) : ChatGPT มาประยุกต์กับงานวิจัยให้เหมาะสมและไม่ผิดหลักจริยธรรมการวิจัยได้ โดย รศ.ดร.วิโรจน์ อรุณมานะกุล ผู้อำนวยการสถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บัดนี้การรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว
จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรม

ขอให้ผู้มีรายชื่อเข้าร่วมกิจกรรม วันที่ 27 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30-12.00 น. ผ่านระบบ Meeting Zoom ผู้จัดจะแจ้งลิงค์ Zoomให้ทางe-mail ส่วนตัวท่าน

เนื่องด้วยได้รับเสียงตอบรับเกินความจุที่นั่งและยังมีผู้สนใจอีกจำนวนมาก ทางทีมผู้ไม่นิ่งนอนใจ เปิดให้ผู้สนใจสามารถรับชม Live ผ่าน Facebook และ Youtube : PSU Research – สำนักวิจัยและพัฒนา

ข่าวยอดนิยม

Facebook Page

ข่าวล่าสุด

กิจกรรมที่น่าสนใจ

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy