กลับไปเว็บไซต์เดิม

Facebook
Twitter
Email

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมโครงการ “เทคนิคการวิเคราะห์และประเมินผลตอบแทนทางสังคม (Social Return on Investment : SROI) จากการลงทุนในโครงการวิจัย”

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม Social Return on Investment

ตามที่สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบรมโครงการ “Social Return on Investment  เทคนิคการวิเคราะห์และประเมินผลตอบแทนทางสังคม  จากการลงทุนในโครงการวิจัย” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารึก สิงหปรีชา ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาความเป็นไปได้และประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ และสังคมของโครงการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บัดนี้การการรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม
ขอให้ผู้มีรายชื่อเข้าร่วมอบรมวันที่ 24 – 25 มกราคม 2567 เวลา 08.30-16.30 น.
ณ ห้องหาดใหญ่ ชั้น L โรงแรมหรรษาเจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ผู้เข้าร่วมอบรมต้องนำ โครงการวิจัย หรือโครงการบริการวิชาการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว (โครงการเดี่ยว) มาเพื่อร่วมฝึกปฏิบัติในวันอบรมด้วย

สอบถามเพิ่มเติมที่ คุณสุพรชัย  อ่อนดำ โทร. 074-286954 E-mail: supornchai.o@psu.ac.th

Facebook Page

ข่าวยอดนิยม

ข่าวล่าสุด

กิจกรรมที่น่าสนใจ

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy