กลับไปเว็บไซต์เดิม

Facebook
Twitter
Email

สำนักวิจัยฯ ม.อ. จัดอบรม “Good Clinical Practice (GCP) การปฏิบัติการทางคลินิกที่ดี“

เมื่อวันที่ 17 – 18 มกราคม 2567 สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรมอบรมหัวข้อ “การปฏิบัติการทางคลินิกที่ดี Good Clinical Practice (GCP) ” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ศรีวิริยะจันทร์ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ตามหลักมาตรฐานสากลด้านจริยธรรมและวิชาการ ให้ตรงตามมาตรฐาน GCP ซึ่งเป็นการรับประกันว่า สิทธิความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัครจะได้รับการคุ้มครอง ที่ถือเป็นหัวใจสำคัญของการศึกษาวิจัยยาทางคลินิก เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้นำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการวิจัยทางคลินิกได้อย่างถูกต้อง โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ ประวิช ตัญญสิทธิสุนทร ผู้อำนวยการเครือข่ายวิจัยทางการแพทย์ จากมูลนิธิส่งเสริมวิจัยทางการแพทย์ เป็นวิทยากรอบรม ณ ห้องบุปผาแกรนด์ฮอลล์ ชั้น 5 โรงแรมสยามออเรียลทัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

Facebook Page

ข่าวยอดนิยม

ข่าวล่าสุด

กิจกรรมที่น่าสนใจ

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy