กลับไปเว็บไซต์เดิม

Facebook
Twitter
Email

สำนักวิจัยฯ ม.อ.ร่วมกับ บพข. จัดกิจกรรมออนทัวร์ ชี้แจงแผนงานโลจิสติกส์และระบบรางให้นักวิจัยพร้อมส่งข้อเสนอขอรับทุน

วันนี้ (25 มกราคม 2567) รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภศิลป์ มณีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดงานในกิจกรรมประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยแผนงานโลจิสติสก์และระบบราง บพข. และสัมมนาเชิงปฎิบัติการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ตรงเป้า ณ ห้องประชุมเลิศพัฒน์ สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สำหรับกิจกรรมประชาสัมพันธ์ทุนครั้งนี้สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สำนักประสานงานชุดโครงการวิจัยการวิจัยด้านโลจิสติกส์และระบบราง หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ได้จัดขึ้นเพื่อ ประชาสัมพันธ์ทุน และพบปะกับนักวิจัยในภาคใต้ ให้มีความรู้ ความเข้าใจรายละเอียดทุนการเปิดรับทุนวิจัยแผนงานโลจิสติสก์และระบบราง ของ บพข. ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ยังมีนักวิจัยด้านนี้ไม่มากนัก ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพล ชยประเสริฐ ผู้อำนวยการแผนงานวิจัยด้านโลจิสติกส์และระบบราง บพข. พร้อมด้วยคุณวีระพงษ์ กระแสธีป ผู้จัดการสำนักงานชุดโครงการวิจัยด้านโลจิสติกส์และระบบราง และ คุณพงษ์ศักดิ์ เอี้ยวสุวรรณ์ วิศวกรจากสำนักประสานงานชุดโครงการวิจัยฯ มาให้ข้อมูลแก่นักวิจัยที่เข้าร่วมกิจกรรม

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ จากนักวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ได้รับทุนมาก่อนหน้านี้ นั่นคือ รองศาสตราจารย์ ดร.จรรยา ชาญชัยชูจิต จากคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ที่ทำโครงการพัฒนา Net Zero Emissions Execution Roadmap and Tools เพื่อขับเคลื่อนการเป็นผู้ให้บริการไปรษณีย์และโลจิสติกส์อย่างยั่งยืน มาเล่าให้ฟังถึงรายละเอียดโครงการที่ได้รับสนับสนุนทุนวิจัย

อีกหนึ่งปัญหาสำคัญที่นักวิจัยต้องพบคือการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุน ให้ตรงเป้าหมายและได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุน ซึ่งทีมวิทยากรจาก บพข. ได้ถือโอกาสนี้ ให้ข้อเสนอแนะแก่นักวิจัยอีกด้วย

ข่าวยอดนิยม

Facebook Page

ข่าวล่าสุด

กิจกรรมที่น่าสนใจ

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy