กลับไปเว็บไซต์เดิม

Facebook
Twitter
Email

สำนักวิจัยฯ ม.อ. จัดอบรมเทคนิคการทำ SROI ให้แก่นักวิจัย เน้นสร้างความเข้าใจอย่างมืออาชีพ

วันนี้ 24 มกราคม 2567 สำนักวิจัยและพัฒนา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภศิลป์ มณีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมอบรม “เทคนิคการวิเคราะห์และประเมินผลตอบแทนทางสังคม (Social Return on Investment : SROI) จากการลงทุนในโครงการวิจัย” ณ ห้องหาดใหญ่ โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 และ 25 มกราคม 2567 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารึก สิงหปรีชา ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาความเป็นไปได้และประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ และสังคมของโครงการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นวิทยากร พร้อมฝึกปฏิบัติโดยให้ผู้เข้าร่วมได้ทดลองทำการวิเคราะห์และจัดทำการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนในโครงการวิจัย เพื่อให้เข้าใจหลักและวิธีการประเมินผลกระทบจากโครงการวิจัยหนึ่งๆในเชิงมูลค่าทางสังคม และยังเป็นการใช้ทรัพยากรในกาทำวิจัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงเพื่อให้ผู้เข้าร่วมเข้าใจการตีมูลค่าของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากโครงการวิจัย ลดความขัดแย้งระหว่างกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัย

รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภศิลป์ กล่าวถึงความสำคัญของกิจกรรมนี้ว่าปัจจุบัน แหล่งทุนให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์และประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนในโครงการวิจัยมากขึ้น เพราะช่วยให้มองเห็นมูลค่าของโครงการวิจัยนั้นๆ ได้ชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากขึ้น รวมไปถึงมองเห็นโอกาสที่จะพัฒนาโครงการเหล่านั้นไปในทิศทางที่ถูกต้อง เหมาะสมต่อไป ซึ่งหลังจากกิจกรรมในครั้งนี้ สำนักวิจัยฯ ยังมีแผนที่จะสร้างความรู้ เสริมความเข้าใจ ติดปีกศักยภาพงานวิจัยให้กับนักวิจัยมากขึ้น ผ่านโครงการในระยะที่ 2 และ 3 ที่จะจัดขึ้นต่อไป

Facebook Page

ข่าวยอดนิยม

ข่าวล่าสุด

กิจกรรมที่น่าสนใจ

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy