กลับไปเว็บไซต์เดิม

Facebook
Twitter
Email

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม “เทคนิคการนำเสนองานที่ดีและการเสริมสร้างบุคลิกภาพ”

presentationskillsandpersonality-2

ตามที่สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการนำเสนองานที่ดีและการเสริมสร้างบุคลิกภาพ” โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ คุณพชร ยงจิระนนท์ โค้ชด้านการพูดและการ Presentation จากบริษัท สปีคโปร เทรนนิ่ง จำกัด เพื่อสร้างเสริมทักษะการนำเสนองาน ให้ถูกต้องตามรูปแบบของการนำเสนอที่ดี และพัฒนาศักยภาพการนำเสนอให้ดียิ่งขึ้น

บัดนี้การการรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม

ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อเข้าร่วมกิจกรรมวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องบุปผาแกรนด์ ชั้น 5 โรงแรมสยามออเรียนทัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คุณสุพรชัย อ่อนดำ
โทร 074-28-6954 E-mail: supornchai.o@psu.ac.th

Facebook Page

ข่าวยอดนิยม

ข่าวล่าสุด

กิจกรรมที่น่าสนใจ

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy