กลับไปเว็บไซต์เดิม

Facebook
Twitter
Email

สำนักวิจัยฯ ม.อ. จัดกิจกรรมอบรมนักวิจัย เน้นการนำเสนองานที่ดีและมีศักยภาพ โดนใจคนฟัง

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภศิลป์ มณีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมอบรม “เทคนิคการนำเสนองานที่ดีและการเสริมสร้างบุคลิกภาพ” ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

กิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คุณพชร ยงจิระนนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพูดและ Presentation จากบริษัท สปีคโปร เทรนนิ่ง จำกัด ที่มาแนะนำและให้ความรู้กับนักวิจัยในเรื่องของการนำเสนองานที่ดี อันเป็นหัวใจสำคัญที่นักวิจัยยังต้องพัฒนา เพราะการสื่อสารผลงานวิจัยให้ไปสู่ผู้รับได้อย่างตรงความต้องการ และมีประสิทธิภาพ ถือเป็นเรื่องสำคัญ ที่นักวิจัยจะได้นำเอาความรู้ทั้งจากการบรรยาย และฝึกปฏิบัติจริง ไปใช้ในการนำเสนอผลงาน ทั้งต่อแหล่งทุน และผู้ประกอบการ รวมถึงนำเสนองานวิจัยต่อสาธารณชนให้เข้าใจได้ง่ายและน่าสนใจขึ้นอีกด้วย

Facebook Page

ข่าวล่าสุด

กิจกรรมที่น่าสนใจ

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy