กลับไปเว็บไซต์เดิม

Facebook
Twitter
Email

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนานักวิจัยและข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนจาก บพข.

ตามที่ สำนักวิจัยและพัฒนา ม.อ. ร่วมกับหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ได้กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนานักวิจัยและข้อเสนอโครงการวิจัยในการส่งเพื่อขอรับทุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ระหว่างวันที่ 19 – 22 กุมภาพันธ์ 2567 นั้น 

ในการนี้จึงขอประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ 
 

หมายเหตุ ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมอบรมต้องเตรียมตัว ดังนี้ 

  • อบรมวันที่ 19 ก.พ. 2567 ต้องนำ คอมพิวเตอร์ Notebook, IPad, Tablet มาร่วมฝึกปฏิบัติสำหรับสืบค้นข้อมูล 
  • อบรมวันที่ 20-22 ก.พ. 2567  ควรหาข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่จะใช้ผลงานวิจัยว่าเป็นกลุ่มไหน และมีผลิตภัณฑ์ที่ใกล้เคียงอยู่แล้วหรือไม่ ข้อมูลการลงทุน เช่นต้นทุน (ค่าวัสดุ ค่าแรง เงินเดือน เครื่องจักร การขึ้นทะเบียนมาตรฐาน  ที่จำเป็น) 

 

สอบถามเพิ่มเติม คุณสุพรชัย  อ่อนดำ
โทร. 074-286954 E-mail : supornchai.o@psu.ac.th

Facebook Page

ข่าวล่าสุด

กิจกรรมที่น่าสนใจ

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy