กลับไปเว็บไซต์เดิม

Facebook
Twitter
Email

สำนักวิจัยฯ ม.อ. จัดอบรมให้ความรู้นักวิจัยในการใช้งานระบบ REDCap

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2567 ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ สุรศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการฐานข้อมูลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ : REDCap เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้งานระบบ REDCap ได้อย่างมีประสิทธิภาพ” โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์เขมภณ ชุ่มชื่น จากคณะแพทยศาสตร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักวิจัย รวมถึงเจ้าหน้าที่ฝ่ายระบบสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนา ที่มาร่วมดูแลและแนะนำการใช้งานระบบให้กับผู้เข้าร่วมอบรม

ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ สุรศักดิ์ กล่าวถึงกิจกรรมการอบรมครั้งนี้ว่าระบบ REDCap เป็นโปรแกรมจัดการข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อนักวิจัย ที่มีความปลอดภัยสูง มีการรับรองความปลอดภัย บันทึกการเปลี่ยนแปลงข้อมูลและเข้ารหัสด้วยระบบ Secure Sockets Layer (SSL) encryption จึงมีความสะดวก รวดเร็ว ทำงานไวสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ นอกจากนี้ตัวโปรแกรมยังสามารถปรับแต่งแก้ไขได้ตามการใช้งาน รวมถึงมีเครื่องมืออำนวยความสะดวกต่างๆ ครอบคลุมการทำงานสามารถนำเข้าและส่งออกด้วยไฟล์หลากหลายนามสกุล ทำให้สามารถทำงานร่วมกับโปรแกรมต่างๆ เช่น โปรแกรม Microsoft Excel, SAS, STATA, R, หรือ SPSS ได้อย่างไร้รอยต่อ

ข่าวยอดนิยม

Facebook Page

ข่าวล่าสุด

กิจกรรมที่น่าสนใจ

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy