กลับไปเว็บไซต์เดิม

Facebook
Twitter
Email

สำนักวิจัยฯ ม.อ. จัดเสวนา “สอนหนัก วิจัยปัง ทำได้จริง” เน้นสร้างชีวิต Work-life Balance ให้นักวิจัย

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.มัทนชัย สุทธิพันธุ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมและผู้ดำเนินการเสวนา “สอนหนัก วิจัยปัง ทำได้จริง” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิพัฒพงศ์ ฟักแฟ อาจารย์และนักวิจัยจากคณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมเสวนาพร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วิษณุพงษ์ โพธิพิรุฬห์ นักวิจัยแถวหน้าของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จากคณะวิทยาการจัดการ ณ ห้อง EILA 5 ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC1) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การเสวนาดังกล่าวจัดขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ที่ต้องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ผู้เข้าร่วมได้ศึกษาวิธีการ เทคนิคการบริหารจัดการเวลาในการทำงานวิจัยควบคู่ไปกับการเรียนการสอน หรืองานประจำ ผ่านประสบการณ์ตรงจากวิทยากร ซึ่งต่างเป็นนักวิจัยที่มีบทบาททั้งในภาคของการเป็นผู้บริหาร หัวหน้าครอบครัว อาจารย์ และนักวิจัย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว ช่วยให้นักวิจัยมีความสุขกับชีวิตมากขึ้น รวมถึงมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างอย่างมีคุณภาพ ซึ่งจะส่งผลต่อผลงานวิจัยที่มีศักยภาพในอนาคตได้อีกด้วย

ข่าวยอดนิยม

Facebook Page

ข่าวล่าสุด

กิจกรรมที่น่าสนใจ

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy