กลับไปเว็บไซต์เดิม

Facebook
Twitter
Email

สำนักวิจัยฯ และคณะแพทยศาสตร์ ม.อ. จัดอบรมผู้เข้าแข่งขัน CEMB-PSU Hackathon 2024 เน้นติดอาวุธให้นักวิจัย สู่นัก Pitching มืออาชีพ

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์สุรศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา รองผู้อำนวยการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ สำนักวิจัยและพัฒนา ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ และศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ (CEMB) จัดอบรมผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการประกวด CEMB-PSU Hackathon 2024: Innovative Medical Kits for Future Healthcare ในเรื่องของ Design Thinking การทำ Business Model Canvas และ เทคนิคการนำเสนอแบบ Pitching ให้กับผลงานเข้าประกวดทั้ง 9 ทีม ที่ผ่านการคัดเลือก โดยมี ดร.เจิมพิภัช เจริญปัญญาศักดิ์ และ ผศ.ดร.ต้องหทัย ไพรัตน์ นักวิจัยจากคณะแพทยศาสตร์ เป็นวิทยากรและพี่เลี้ยงในการให้ความรู้และแนะนำผู้เข้าแข่งขัน เพื่อเตรียมพร้อมสู่การ Pitching รอบคัดเลือก ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 เพื่อเฟ้นหาผลงานเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศที่จะเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมนี้ ในเวทีประชุมวิชาการของคณะแพทยศาสตร์ ม.อ. The 3rd Annual Health Research International Conference 2024 (AHR-iCON 2024) ต่อไป


โดยผู้เข้าแข่งขันมีโอกาสที่จะได้รับรางวัลมากมาย ทั้งรางวัลพัฒนาชุดต้นแบบ ที่จะได้รับการยกเว้นค่าใช้ห้องปฏิบัติการ สารเคมี วัสดุสิ้นเปลือง และค่าเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ นอกจากนี้ยังมีรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง รางวัลชนะเลิศเหรียญเงิน และรางวัลชนะเลิศเหรียญทองแดง และยังได้รับโอกาสในการเข้าแข่งขันรางวัลในระดับชาติ หรือนานาชาติต่อไปในอนาคตอีกด้วย

ข่าวยอดนิยม

Facebook Page

ข่าวล่าสุด

กิจกรรมที่น่าสนใจ

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy