กลับไปเว็บไซต์เดิม

Facebook
Twitter
Email

สำนักวิจัยฯ จัดอบรม เน้นยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ม.อ.

เมื่อวันนี้  (20 มิถุนายน 2567) สำนักวิจัยและพัฒนา โดยฝ่ายบูรณภาพการวิจัย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “ระบบประเมินประเภทงานวิจัยและระดับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ (PSU Biosafety Submission)” โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.รวี เถียรไพศาล ประธานคณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ เป็นประธาน และให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมเกี่ยวกับระบบที่ใช้ในการประเมินประเภทงานวิจัย และช่วยยกระดับความปลอดภัยให้กับห้องปฏิบัติการ ซึ่งถือเป็นการนำเอาระบบทางเทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้นักวิจัย สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีระเบียบ หลักการ และมาตรฐานในระดับเดียวกัน ซึ่งนอกจากจะช่วยให้นักวิจัยวางแผนการทำงานและประเมินประเภทของงานวิจัยได้แล้ว ยังเป็นการสร้างความปลอดภัยให้กับข้อมูล เพราะสามารถจัดเก็บผ่านรหัสหรือตรวจสอบผู้ใช้งานได้ทันที ซึ่งส่งผลให้ห้องปฏิบัติการสามารถจัดเก็บข้อมูลประเภทที่เป็นความลับ หรือเรื่องที่ต้องใช้ความระมัดระวังสูงได้ และช่วยยกระดับให้ห้องปฏิบัติการนั้นมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

โดยการอบรมครั้งนี้ จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom จากห้องประชุมเลิศพัฒน์ สำนักวิจัยและพัฒนา ซึ่งมีคณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนา รวมถึง เจ้าหน้าที่มาตรฐานงานวิจัยด้านความปลอดภัยทางชีวภาพของมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมเพื่อช่วยในการฝึกปฏิบัติและตอบข้อซักถามของผู้เข้าอบรม เพื่อให้เข้าใจการทำงานของระบบ และสามารถนำไปใช้ในการทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพ

ข่าวยอดนิยม

Facebook Page

ข่าวล่าสุด

กิจกรรมที่น่าสนใจ

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy