กลับไปเว็บไซต์เดิม

Facebook
Twitter
Email

สำนักวิจัยฯ จัดกิจกรรมFigure Workshop ในหัวข้อ “TIPS and TRICKS in biographic figure preparation for health science manuscripts”

ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์สุรศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพกิจกรรม เป็นประธานจัดกิจกรรม Figure Workshop ในหัวข้อ “TIPS and TRICKS in biographic figure preparation for health science manuscripts” เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566 ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.จิรกฤต แซ่ตั้ง คณะอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วย อาจารย์ณภัทร พรหมพัฒน์ คณะเทคนิคการแพทย์ และ คุณวิสธวัช แตงอ่อน คณะแพทยศาสตร์ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแนะนำนักวิจัยซึ่งได้รับความสนใจจากนักวิจัยเป็นอย่างดี

ข่าวยอดนิยม

Facebook Page

ข่าวล่าสุด

กิจกรรมที่น่าสนใจ

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy