กลับไปเว็บไซต์เดิม

Facebook
Twitter
Email

สำนักวิจัยฯ จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ เทคโนโลยีนิวเคลียร์กับงานวิจัยทางด้านเกษตรอาหาร และสุขภาพการแพทย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลชาติ โชติการ รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดกิจกรรมบรรยาย “เทคโนโลยีนิวเคลียร์กับงานวิจัยทางด้านเกษตรอาหาร และสุขภาพการแพทย์” เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุม EILA3 ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC1) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมี ดร.กนกพร บุญศิริชัย ผู้จัดการศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม ในเรื่องของการนำเอาเทคโนโลยีทางด้านนิวเคลียร์ มาใช้ในการทำวิจัยด้านเกษตร ด้านอาหาร และสุขภาพทางการแพทย์ ซึ่งถือว่ามีความสำคัญโดยเฉพาะเมื่อเป็นงานวิจัยที่ต้องเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและข้อมูลงานวิจัยที่แม่นยำ

ข่าวยอดนิยม

Facebook Page

ข่าวล่าสุด

กิจกรรมที่น่าสนใจ

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy