กลับไปเว็บไซต์เดิม

Facebook
Twitter
Email

ม.อ.นำทีมวิจัยร่วมจัดแสดงและนำเสนอผลงานนวัตกรรมทางด้านการแพทย์ KOAMEX2024 และ 2024 Global cooperation Conference 

มหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์ โดย รศ.นพ.สุนทร วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม รศ.ดร.ศุภศิลป์ มณีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา ร่วมกับทีมผู้บริหาร และคณะนักวิจัยเข้าร่วมจัดแสดงในงาน Korea International Advanced Medical Equipment & Medicine Expo 2024 (KOAMEX2024) ณ  EXCO Exhibition Hall ที่เมืองแทกู สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 21 – 23 มิถุนายน 2567  ซึ่งประกอบด้วย

  1. ผลงานวิจัยเรื่อง A Semi-Rigid Shell Barrier System made of Polycaprolactone and Biphasic
  2. โดย ศ. ดร. ปริศนา ปริพัฒนานนท์ คณะทันตแพทยศาสตร์
  3. ผลงานวิจัยเรื่อง calcium phosphate for Bone Regeneration และผลงานวิจัยเรื่อง OsteoBarrier Plugs: Alveolar ridge preservation material โดย รศ. ดร.ทพญ.ศรีสุรางค์ สุทธปรียาศรี คณะทันตแพทยศาสตร์
  4. ผลงานวิจัยเรื่อง Surface modified deproteinized human demineralized tooth matrix for bone regeneration: Physicochemical characterization and osteoblast cell biocompatibility
  5. โดย รศ.ดร.ทพญ.ศรีสุรางค์ สุทธปรียาศรี คณะทันตแพทยศาสตร์
  6. ผลงานวิจัยเรื่อง Saliva stimulant pastille for dry mouth patients โดย รศ.ดร.ทพญ. อังคณา เธียรมนตรี คณะทันตแพทยศาสตร์
  7. ผลงานวิจัยเรื่อง Artificial saliva gel ball (Dent Gel Ball) โดย รศ.ดร.ทพญ. อังคณา เธียรมนตรี
  8. คณะทันตแพทยศาสตร์
  9. ผลงานวิจัยเรื่อง Smart Bed โดย ผศ.ดร.กฤต จารุพานิช คณะแพทยศาสตร์
  10. ผลงานวิจัยเรื่อง Portable Femoral Traction Splint with Adjustable Traction Load โดย ดร.อติชาต ขวัญเยื้อง คณะแพทยศาสตร์
  11. ผลงานวิจัยเรื่อง Knee Rehabilitation Monitoring System โดย ดร.เกียรติศักดิ์ เส้งช่วย คณะวิศวกรรมศาสตร์
  12. ผลงานวิจัยเรื่อง Smart Breathing Excercise Device โดย ดร. กิตติคุณ ทองพูล คณะวิศวกรรมศาสตร์
  13. ผลงานวิจัยเรื่อง A newly designed upper-limb rehabilitation robot โดย ผศ.ดร.ปรมินทร์ เณรานนท์  คณะวิศวกรรมศาสตร์


นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยยังส่งผลงานที่เกี่ยวกับนวัตกรรมทางการแพทย์เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยในงาน
2024 Global cooperation Conference จำนวน 2 เรื่อง เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2567 ณ  EXCO Exhibition Hall เมืองแทกู สาธารณรัฐเกาหลี  ซึ่งประกอบด้วยผลงานวิจัย ดังนี้

  1. เรื่อง Smart Bed โดย ผศ.ดร.กฤต จารุพานิช  คณะแพทยศาสตร์
  2. ผลงานวิจัยเรื่อง  Portable Femoral Traction Splint with Adjustable Traction Load โดย ดร.อติชาต ขวัญเยื้อง คณะแพทยศาสตร์


พร้อมได้รับเกียรติให้ รศ.นพ.สุนทร วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมร่วมเป็น
Chairperson ในงานประชุมอีกด้วย 

ข่าวยอดนิยม

Facebook Page

ข่าวล่าสุด

กิจกรรมที่น่าสนใจ

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy