กลับไปเว็บไซต์เดิม

Facebook
Twitter
Email

สำนักวิจัยฯ ม.อ. จัดแสดงผลงานวิจัย ในที่ประชุมสามัญ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2566

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา สำนักวิจัยและพัฒนา นำทีมนักวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดแสดงผลงานในที่ประชุมสามัญ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2566 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 60 คน

สำหรับการจัดแสดงผลงานในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงผลงานและความสำเร็จด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผ่านผลงานวิจัย 7 กลุ่มเรื่อง คือ

  1. กลุ่มงานวิจัยทางด้านยางพารา นำเสนอโดย สถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา และ วิทยาลัยนานาชาติยางพารา ไทย-จีน

  2. โครงการวงแหวนพหุวัฒนธรรมเมืองปัตตานี Pattani Heritage City นำเสนอโดยคณะนักวิจัยบูรณาการสาขา จากคณะวิทยาการสื่อสาร คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา โดย ผศ.ดร.อรุณีวรรณ บัวเนี่ยว รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยฯ วิทยาเขตปัตตานี เป็นหัวหน้าโครงการ

  3. ผลงานที่โดดเด่นด้าน High Technology นำเสนอ รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร และทีมวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์

  4. ผลงานโดดเด่นทางด้าน Medical นำเสนอเรื่องของชุดอุปกรณ์รองรับสิ่งขับถ่ายจากทวารเทียม โดย สถาบันวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ผลงานโดดเด่นด้าน Deep Technology นำเสนอใน 2 ผลงาน คือ ระบบติดตามและอุปกรณ์ช่วยบริหารกล้ามเนื้อหายใจ ของ ดร.กิตติคุณ ทองพูล และ หุ่นยนต์ทำกายภาพบำบัดฟื้นฟูรูปแบบใหม่ ของ ดร.ปรมินทร์ เณรานนท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

  5. ผลงานโดดเด่นด้าน Deep Technology นำเสนอใน 2 ผลงาน คือ ระบบติดตามและอุปกรณ์ช่วยบริหารกล้ามเนื้อหายใจ ของ ดร.กิตติคุณ ทองพูล และ หุ่นยนต์ทำกายภาพบำบัดฟื้นฟูรูปแบบใหม่ ของ ดร.ปรมินทร์ เณรานนท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

  6. กลุ่มงานวิจัยอาหาร นำเสนอเรื่อง การใช้ประโยชน์สูงสุดจากวัสดุเศษเหลืออุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล ผลงานของ ศ. ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล และทีมวิจัย คณะอุตสาหกรรมเกษตร

  7. ผลงานวิจัยคุณลักษณะทางกายและเคมีของฝุ่นละออง PM 2.5 และผลกระทบต่อสุขภาพ ที่นำเสนอผลงานของ ศ. ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล และ รศ.ดร.ระชา เดชชาญชัยวงศ์ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์

 

นอกจากนี้ยังมีการเปิดร้านจำหน่ายสินค้าจากศูนย์แสดงงานวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้สำนักวิจัยและพัฒนา ซึ่งทุกผลงานต่างก็ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก

ข่าวยอดนิยม

Facebook Page

ข่าวล่าสุด

กิจกรรมที่น่าสนใจ

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy