กลับไปเว็บไซต์เดิม

Facebook
Twitter
Email

ม.อ. จัดแถลงข่าวโชว์งานนวัตกรรมพร้อมสู่ตลาด ร่วมกับ NIA พร้อมเผยแนวทางการดำเนินงานโครงการนวัตกรรมในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ชายแดน ปีงบประมาณ 2567

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุนทร วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม นำทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อาทิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวคนธ์ วัฒนจันทร์ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลชาติ โชติการ รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ รองศาสตราจารย์ ดร.สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยภายใต้ รวมถึงผู้แทนจากมหาวิทยาลัยอีกคับคั่ง เข้าร่วมกิจกรรมการแถลงข่าว “แนวทางการดำเนินงานโครงการนวัตกรรมในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ชายแดน ปีงบประมาณ 2567” ซึ่งเป็นเวทีร่วมกันระหว่าง ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก คณะอุตสาหกรรมเกษตร และ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ซึ่งนำทีมโดย ดร.สุรอรรถ ศุภจัตุรัส รองผู้อำนวยการด้านเศรษฐกิจและสังคม และ คุณภคพงศ์ พรมนุชาธิป ผู้จัดการพัฒนานวัตกรรม ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน ณ ห้อง EILA 6 ชั้น 8 สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

โดยการแถลงข่าวครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของโครงการ ซึ่งในงานได้มีการจัดแสดงผลงาน และผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากผู้ประกอบการที่ได้รับทุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในปีที่ผ่านมา เพื่อสร้างความรับรู้และจุดประกายความคิดในการทำธุรกิจนวัตกรรม รวมถึงเป็นการนำองค์ความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้อย่างมีศักยภาพ ซึ่งทำให้เกิดเป็นการสร้างธุรกิจให้เติบโตได้อย่างรวดเร็วและยั่งยืน รวมถึงช่วยสร้างเครือข่ายระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงผู้ประกอบการในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุนทร วงษ์ศิริ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เอง มองเห็นคุณค่าในการส่งมอบ การขับเคลื่อน การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่อให้มีความยั่งยืนและอยู่ในแนวหน้าของโลกมาอย่างยาวนาน ซึ่งเรื่องของงานวิจัย นวัตกรรม การเรียนการศึกษาเหล่านี้ มหาวิทยาลัยตั้งเป้าในการเป็นผู้นำทางวิชาการ โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีลุ่มลึก และมีความเฉพาะตัวของพื้นที่ รวมไปถึงความโดดเด่นด้านพหุวัฒนธรรมที่ถือเป็นข้อได้เปรียบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จึงใช้โอกาสนี้ในการทำวิจัยที่จะได้เป็นองค์ความรู้มาพัฒนาประชาชนให้มีรายได้ที่ดีขึ้น และมีศักยภาพมากพอในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจในระดับประเทศได้

สำหรับกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการนี้ ที่ผ่านมาได้มีการหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการนวัตกรรม สำหรับพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน ที่มุ่งเน้นเรื่องการพัฒนา และบ่มเพาะผู้ประกอบการ SMEs และ Startup ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ชายแดน (ในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) ให้สามารถขยายกลุ่มลูกค้า และพัฒนาผลงานให้ตอบโจทย์ความต้องการของท้องตลาดได้ดียิ่งขึ้น ผ่านการให้ทุนสนับสนุนด้านนวัตกรรมทุน Open Innovation ซึ่งเป็นทุนเริ่มต้นให้กับผู้ประกอบการทั้ง Smart SMEs และ Startup ที่มีมูลค่าสูงสุดสูงถึง 1,500,000 บาท

ข่าวยอดนิยม

Facebook Page

ข่าวล่าสุด

กิจกรรมที่น่าสนใจ

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy