กลับไปเว็บไซต์เดิม

Facebook
Twitter
Email

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง Data Scientist , Business Analyst

ตามที่สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้สำนักวิจัยและพัฒนา จำนวน 2 อัตรา นั้น บัดนี้ การรับสมัครได้สิ้นสุดแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกด้วยวิธีการสอบ Proof of Concept (POC) ดังนี้ 

  1. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist)
    ตรวจสอบรายชื่อ : https://link.psu.th/uC1sK

  2. ตำแหน่งนักวิเคราะห์ธุรกิจ (Business Analyst)
    ตรวจสอบรายชื่อ : https://link.psu.th/Qzgt3

 

โดยขอให้ผู้มีรายชื่อรับฟังรายละเอียดการสอบได้ตามวัน-เวลาที่แจ้งในประกาศ และสอบถามข้อสงสัยได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ โทร.0-7428-6940 E-mail : arom.r@psu.ac.th 

Facebook Page

ข่าวสมัครงาน

ข่าวล่าสุด

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy