กลับไปเว็บไซต์เดิม

Facebook
Twitter
Email

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง Data Scientist , Business Analyst

ตามที่สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้สำนักวิจัยและพัฒนา จำนวน 2 อัตรา นั้น บัดนี้ การคัดเลือกด้วยวิธีการสอบ Proof of Concept (POC) ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านและมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้


1. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist)

ตรวจสอบรายชื่อ : https://link.psu.th/dhPNf

กำหนดการสอบสัมภาษณ์

2.ตำแหน่งนักวิเคราะห์ธุรกิจ (Business Analyst)
ตรวจสอบรายชื่อ : https://link.psu.th/czKYt

กำหนดการสอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกวันที่ 19 มีนาคม 2567 

โดยขอให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตามวัน-เวลาที่แจ้ง และสอบถามข้อสงสัยได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ โทร.0-7428-6940 E-mail : arom.r@psu.ac.th

ข่าวยอดนิยม

Facebook Page

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy