กลับไปเว็บไซต์เดิม

Facebook
Twitter
Email

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่ง Data Scientist , Business Analyst

ตามที่สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้สำนักวิจัยและพัฒนา จำนวน 2 อัตรา นั้น บัดนี้ การสอบคัดเลือก ได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้


1. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist) 

ได้แก่ : นายไตรรัตน์ อารมฤทธิ์
ประกาศ : https://link.psu.th/9hjrh

 

2.ตำแหน่งนักวิเคราะห์ธุรกิจ (Business Analyst)
ได้แก่ : นางสาวจิดาภา เบญจศิโรรัตน์
สำรอง : นางสาวอรุณกมล โยธานัก
ประกาศ : https://link.psu.th/jz3nP

 

ขอให้ผู้มีรายชื่อลำดับที่ 1 รายงานตัวผ่านระบบ https://preg.psu.ac.th โดยรหัสผ่านเป็นรหัสเดียวกับรหัสที่ท่านลงทะเบียนสมัครงานไว้ วันนี้ –  22 มีนาคม 2567 หากพ้นกำหนดนี้ถือว่าสละสิทธิ์

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คุณอารมณ์ รัตนสุวรรณ์
โทร.0-7428-6940 E-mail : arom.r@psu.ac.th

Facebook Page

ข่าวสมัครงาน

ข่าวล่าสุด

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy