กลับไปเว็บไซต์เดิม

Facebook
Twitter
Email

ประกาศผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เงินรายได้ส่วนงาน

นักวิชาการคอม

ตามที่สำนักวิจัยและพัฒนาประกาศรับสมัครพนักงานเงินรายไดส่วนงาน ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา โดยกำหนดสอบปฏิบัติความรู้เฉพาะตำแหน่ง ในวันที่ 22 มีนาคม 2566 นั้น

เนื่องจากวันดังกล่าวผู้มีสิทธิสอบไม่มารายงานตัวเข้าสอบ สำนักวิจัยและพัฒนา จึงขอประกาศผล ไม่มีผู้ผ่านคัดเลือก เป็นพนักงานเงินรายได้ส่วนงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ข่าวยอดนิยม

Facebook Page

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy