กลับไปเว็บไซต์เดิม

Facebook
Twitter
Email

ประกาศหลักเกณฑ์การเก็บค่าธรรมเนียมการยื่นพิจารณาจริยธรรมในมนุษย์ (ฉบับใหม่)

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ม.อ.

คณะจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศหลักเกณฑ์การเก็บค่าธรรมเนียมการยื่นพิจารณาจริยธรรมในมนุษย์ โดยอิงจากประกาศการใช้คู่มือมาตรฐานการดำเนินการ (SOP) Version 03.0 คณะจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีรายละเอียดดังประกาศที่แนบมานี้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร 0-7428-6955

ข่าวยอดนิยม

Facebook Page

ข่าวล่าสุด

กิจกรรมที่น่าสนใจ

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy