กลับไปเว็บไซต์เดิม

Facebook
Twitter
Email

สำนักวิจัยฯ จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรเพื่อพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงขององค์กร

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมเลิศพัฒน์ สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภศิลป์ มณีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา นำทีมบุคลากรสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาบุคลากร โดยเข้าฟังบรรยายจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ คุณธรรมนูญ น่วมอนงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มาสร้างความเข้าใจให้แก่บุคลากรของสำนักวิจัยและพัฒนา เพื่อฝึกพัฒนาความคิด และสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อให้นำไปพัฒนาศักยภาพในการทำงานของบุคลากรให้เต็มความสามารถมากขึ้น รวมถึงแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้เป็นบทเรียนตัวอย่างและข้อคิดที่เป็นประโยชน์แก่บุคลากรต่อไป

ข่าวยอดนิยม

Facebook Page

ข่าวล่าสุด

กิจกรรมที่น่าสนใจ

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy