กลับไปเว็บไซต์เดิม

Facebook
Twitter
Email

สำนักวิจัยฯ ม.อ. นำทีมบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องใน “วันมหิดลและวันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” ประจำปี 2566

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภศิลป์ มณีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำทีมเจ้าหน้าที่สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระบรมราชชนก เนื่องใน “วันมหิดลและวันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” (Our Soul is for the Benefit of Mankind) ประจำปี 2566 ณ บริเวณลาน พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระบรมราชชนก สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โดยก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566 บุคลากรสำนักวิจัยและพัฒนา ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ณ บริเวณอาคารกิจกรรมนักศึกษา ซึ่ง “วันมหิดล” เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ตรงกับวันที่ 24 กันยายน ของทุกปี หลายหน่วยงานจึงได้จัดกิจกรรมระลึกถึงพระราชกรณียกิจที่ได้ทรงปฏิบัติแก่วงการแพทย์ และการสาธารณสุขของประเทศไทย ตลอดระยะเวลา 12 ปี ได้เสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นให้แก่โรงเรียนแพทย์ และพัฒนาการเรียนการสอน ตลอดจนการผลิตแพทย์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นการวางรากฐานแก่การแพทย์และการสาธารณสุขให้เจริญพัฒนาก้าวหน้าทัดเทียมอารยะประเทศ จนได้รับการถวายพระสมัญญา พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย

ข่าวยอดนิยม

Facebook Page

ข่าวล่าสุด

กิจกรรมที่น่าสนใจ

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy