กลับไปเว็บไซต์เดิม

RDO นำทีมผู้บริหารด้านการวิจัย เปิดเวทีกิจกรรม PSU : Research On Tour ณ วิทยาเขตปัตตานี

Facebook
Twitter
Email
สำนักวิจัยและพัฒนานำทีมผู้บริหารด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย จัดกิจกรรม PSU : Research On Tour ณ วิทยาเขตปัตตานี โดยมี รศ.นพ.สุนทร วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม เป็นประธาน พร้อมด้วย รศ.ดร.ศุภศิลป์ มณีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา รองผู้อำนวยการ และหัวหน้าฝ่ายต่างๆ มาชี้แจงนโยบายและยุทธศาสตร์ ทิศทางงานวิจัยของมหาวิทยาลัยให้แก่นักวิจัยในวิทยาเขต รวมถึงรับฟังผลงานวิจัยเด่นๆของแต่ละคณะ เพื่อนำไปต่อยอดและช่วยแก้ปัญหาการทำงานวิจัยของนักวิจัย รวมถึงเปิดเวทีให้ผู้เข้าร่วมได้ซักถามข้อสงสัย ซึ่งโครงการนี้จะจัดขึ้นในทุกวิทยาเขตต่อไป

ข่าวล่าสุด

กิจกรรมที่น่าสนใจ

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy