กลับไปเว็บไซต์เดิม

สำนักวิจัยฯ จัดกิจกรรม Research On Tour ณ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี พร้อมช่วยผลักดันผลงานวิจัยไปสู่เวทีสากลมากยิ่งขึ้น

Facebook
Twitter
Email

รศ.ดร.ศุภศิลป์ มณีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย ผศ.ดร.พลชาติ โชติการ รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำทีมเจ้าหน้าที่สำนักวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรม PSU : Research on Tour ณ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ที่ห้องประชุมเขาท่าเพชร สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โดยมี รศ.สุชาดา ทิพย์มนตรี รักษาการแทนรองอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับ

ในการนี้ได้มีการนำเสนอถึงแนวทางและยุทธศาสตร์ ทิศทางงานวิจัยที่มหาวิทยาลัยต้องการมุ่งเน้น โดย รศ.นพ.สุนทร วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และการนำเสนอผลงานวิจัยที่น่าสนใจของแต่ละคณะในวิทยาเขต นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดเวทีให้ผู้เข้าร่วมได้สอบถามและเสนอแนะ และแจ้งปัญหาที่เกิดจากการทำวิจัย เพื่อเป็นเสียงสะท้อนให้สำนักวิจัยและพัฒนา สามารถนำไปปรับปรุงและแก้ไขปัญหา เพื่อจับมือนักวิจัยพัฒนาผลงานวิจัยให้โดดเด่น และมีศักยภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

ข่าวล่าสุด

กิจกรรมที่น่าสนใจ

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy