กลับไปเว็บไซต์เดิม

Facebook
Twitter
Email

สำนักวิจัยฯ ม.อ. นำผลงานวิจัยเด่น ร่วมจัดแสดงต่อสื่อมวลชน ผนึกกำลัง ม.อ. สานสัมพันธ์เครือข่ายประชาสัมพันธ์ 

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา สำนักวิจัยและพัฒนา โดย ฝ่ายพันธกิจวิจัยเพื่อสังคม นำผลงานวิจัยภายใต้ศูนย์แสดงงานวิจัยและนวัตกรรม ร่วมจัดแสดงนิทรรศการในโครงการเครือข่ายสัมพันธ์ สงขลานครินทร์ ครั้งที่ 4 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1113 ตุลาคม ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง และในจังหวัดตรัง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานนำทัพสื่อมวลชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ และรักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เถกิง วงศ์ศิริโชติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ตลอดจนนักศึกษา นำทัพสื่อมวลชนที่มาจากทุกภูมิภาค ทั้งส่วนกลาง ภาคเหนือ และใน 5 จังหวัดที่ตั้งของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตลอดจนเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ทั้ง 5 วิทยาเขตที่เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนได้เห็นผลงานที่เป็นรูปธรรมของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะผลงานที่มหาวิทยาลัยทำร่วมกับชุมชนมาตลอดระยะเวลา 55 ปี ซึ่งกิจกรรมนี้ ถือเป็นหนึ่งในโครงการที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปี การสถาปนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อีกด้วย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ กล่าวถึงกิจกรรมครั้งนี้ว่า ช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีการดำเนิน ในภารกิจทั้งการสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ การผลิตบัณฑิต การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในทุกช่วงวัย และการขับเคลื่อนสังคมไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังให้ความสำคัญกับการวิจัยและนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ เรามุ่งหวังการมีระบบรักษาพยาบาลที่ประชาชนจะมั่นใจในคุณภาพ มีคุณธรรมและการรักษาพยาบาลที่เป็นเลิศ รวมทั้งมีการพัฒนาหลักสูตรให้ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งสิ่งที่มหาวิทยาลัยตั้งเป้าไว้ คือการนำผลงานนวัตกรรมและบริการวิชาการ ให้ไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ซึ่งที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เองได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพในระดับต้น ๆ ของประเทศและระดับโลกเสมอมา 

นอกจากกิจกรรมเยี่ยมชมผลงาน ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรังแล้ว ยังมีการนำเครือข่ายสื่อมวลชนไปเยี่ยมชมพื้นที่ในจังหวัดตรัง ที่มหาวิทยาลัยได้เข้าไปมีส่วนร่วม และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้คนในชุมชน ทั้ง ย่านเมืองเก่ากันตัง และ ชุมชนย่านตาขาว-ย่านตาขาวโมเดล งานวิจัยภายใต้โครงการ ม.อ.เพื่อชุมชนเข้มแข็ง ที่ช่วยฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว และเศรษฐกิจของคนในชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้เห็นเป็นที่ประจักษ์กับสื่อมวลชน 

ข่าวยอดนิยม

Facebook Page

ข่าวล่าสุด

กิจกรรมที่น่าสนใจ

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy