กลับไปเว็บไซต์เดิม

Facebook
Twitter
Email

ม.อ. ร่วมจัดทำโครงการภายใต้ไตรภาคีเพื่อการจัดทำโครงการเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงงานวิจัยเพื่อการพัฒนาทางการแพทย์ การท่องเที่ยว และสิ่งแวดล้อมอย่างยังยืนกับหน่วยงานในกระทรวง อว. และภาคเอกชน

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2567 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต รองศาสตราจารย์ดร.ศุภศิลป์ มณีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยผู้บริหารและนักวิจัย ให้การต้อนรับและร่วมประชุมหารือกับ ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์. ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบาย. การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติและผู้บริหารหน่วยงานในระบบวิจัยและนักวิจัยอาวุโส พร้อมด้วยภาคเอกชน คุุณก้าน ประชุมพรรณ์ เลขาธิการสมาคมโรงแรมที่พักส่งเสริมสุขภาพอันดามันและอ่าวไทย ประธานกรรมการในเครือ เดอะบีช กรุ๊ป คุุณธนภัทร อุทวราพงศ์ กรรมการสมาคมโรงแรมที่พักส่งเสริมสุขภาพอันดามันและอ่าวไทย และผู้ประกอบการร้านอาหารและโรงแรมในจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมประชุมหารือ โดยโครงการดังกล่าวจะประกอบด้วยแผนงานของ Health & Wellness tourism เรื่องของ Green tourism และเรื่องพื้นที่พิเศษด้าน Wellness tourism ที่เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และการท่องเที่ยวมูลค่าสูง และเมื่อจัดทำโครงการเรียบร้อยจะจัดนำไปบรรจุเพื่อหารือในแผนจังหวัดต่อไป

ข่าวยอดนิยม

Facebook Page

ข่าวล่าสุด

กิจกรรมที่น่าสนใจ

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy