กลับไปเว็บไซต์เดิม

Facebook
Twitter
Email

สำนักวิจัย ม.อ. ต้อนรับคณะดูงานจากมหาวิทยาลัยบูรพา หวังสร้างเครือข่ายวิจัยระหว่างสองหน่วยงาน

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา ทีมบริหารสำนักวิจัยและพัฒนา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภศิลป์ มณีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการทั้งสามท่าน หัวหน้าฝ่ายต่างๆ และบุคลากรสำนักวิจัยและพัฒนา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กองบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา  เจริญพานิช รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมด้วยผู้ช่วยอธิการบดี และบุคลากรกองบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการด้านวิจัย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงแนวทางแก้ปัญหา และพัฒนาศักยภาพของนักวิจัย ณ ห้องประชุมเลิศพัฒน์ สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สำหรับกิจกรรมดังกล่าว เกิดขึ้นเพื่อสร้างความร่วมมือ และเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างเครือข่ายระหว่างสองหน่วยงานบริหารด้านการวิจัย ซึ่งต่างก็มีข้อคำถามที่นำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในเวทีดังกล่าว รวมไปถึงได้มีการหารือถึงการผลักดดันผลงานวิจัยไปสู่การต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ข่าวยอดนิยม

Facebook Page

ข่าวล่าสุด

กิจกรรมที่น่าสนใจ

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy