กลับไปเว็บไซต์เดิม

Facebook
Twitter
Email

สำนักวิจัยฯ ม.อ. ต้อนรับผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มก. พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสองมหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภศิลป์ มณีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักวิจัยและพัฒนา ร่วมต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.วราภา มหากาญจนกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานวิจัย ระหว่างสถาบันวิจัยทั้งสองแห่ง โดยมีการหารือเรื่องการบริหารจัดการทุนวิจัย การให้รางวัลผลงานตีพิมพ์ รางวัลวิจัย การบริหารจัดการกองทุนวิจัย การบริหารจัดการสถาบันวิจัย และการสนับสนุนทุนวิจัยหลังปริญญาเอก ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีสำหรับสองหน่วยงานที่ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนการบริหารงานวิจัย และสร้างความร่วมมือระหว่างสองมหาวิทยาลัยในอนาคต

ข่าวยอดนิยม

Facebook Page

ข่าวล่าสุด

กิจกรรมที่น่าสนใจ

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy