กลับไปเว็บไซต์เดิม

Facebook
Twitter
Email

ศูนย์จริยธรรมวิจัยในมนุษย์ฯ ม.อ. ต้อนรับคณะดูงานจากวิทยาลัยพยาบาลฯ สงขลา พร้อมเป็นต้นแบบศูนย์จริยธรรมที่ได้มาตรฐานในภาคใต้

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ศรีวิริยะจันทร์ ประธานคณะกรรมการฯ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสงอรุณ อิสระมาลัย คณะกรรมการฯ ให้การต้อนรับคณะดูงานจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดสงขลา ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนรู้ การจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ ณ ห้องประชุมฉัตรวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นสำนักงานที่ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพของระบบการจัดการคณะกรรมการจริยธรรมฯ โดย Forum for Ethical Review Committees in the. Asian and Pacific Region (FERCAP) และ National Ethics Committee Accreditation System of Thailand (NECAST) ซึ่งถือว่ามีมาตรฐานพอที่จะเป็นต้นแบบ ซึ่งทางหน่วยงานเอง ตั้งเป้าหมายที่จะเป็นแม่ข่ายในการให้ความรู้ คำแนะนำ ให้หน่วยงานอื่นได้รู้ถึงกระบวนการ สิ่งที่ต้องเตรียมและเฝ้าระวัง เพื่อให้ผ่านมาตรฐานของการตรวจประเมินคุณภาพ รวมถึงเป็นพี่เลี้ยงในการดูแลหน่วยงานใกล้เคียงให้สามารถจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ได้อย่างมีศักยภาพต่อไป

ข่าวยอดนิยม

Facebook Page

ข่าวล่าสุด

กิจกรรมที่น่าสนใจ

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy