กลับไปเว็บไซต์เดิม

Facebook
Twitter
Email

สำนักวิจัยและพัฒนาต้อนรับคณะจากกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม กระทรวงกลาโหม

สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุนทร วงศ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม นำทีมผู้บริหารและนักวิจัยของมหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะจากกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม กระทรวงกลาโหม ในโอกาสเข้าพบและประชุมทบทวนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเสริมศักยภาพงานอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม กระทรวงกลาโหม ในวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 
โดยกิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการประชุมเพื่อทบทวนบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างสองหน่วยงานแล้ว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ยังได้นำเสนอผลงานวิจัยที่น่าสนใจ และพร้อมในการนำไปต่อยอดความร่วมมือในอนาคต ซึ่งได้รับความสนใจและถือเป็นจุดเริ่มต้นในการทำงานร่วมกันต่อไปในอนาคตอีกด้วย

ข่าวยอดนิยม

Facebook Page

ข่าวล่าสุด

กิจกรรมที่น่าสนใจ

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy