กลับไปเว็บไซต์เดิม

Facebook
Twitter
Email

สำนักวิจัยฯ ม.อ. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.มัทนชัย สุทธิพันธุ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานการทำงานของสำนักวิจัยและพัฒนา และการจัดตั้งศูนย์วิจัยความเป็นเลิศ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ซึ่งนอกจากการเยี่ยมชมสำนักวิจัยและพัฒนาแล้ว คณะยังได้เดินทางไปเยี่ยมชมศูนย์วิจัยความเป็นเลิศเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ คณะทรัพยากรธรรมชาติ และ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านผู้สูงวัย คณะพยาบาลศาสตร์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมถึงเปิดโอกาสในการสร้างความมือกันในอนาคตอีกด้วย

ข่าวยอดนิยม

Facebook Page

ข่าวล่าสุด

กิจกรรมที่น่าสนใจ

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy