กลับไปเว็บไซต์เดิม

Facebook
Twitter
Email

RDO จัดทัพนักวิจัยรุ่นใหม่เยี่ยมชม KMUTT พร้อมสร้างความร่วมมือระหว่างสองมหาวิทยาลัย ปีที่ 3

สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภศิลป์ มณีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลชาติ โชติการ รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พาทีมนักวิจัยรุ่นใหม่ของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการงานร่วมศาสตร์ สร้างวิจัย และนวัตกรรม KMUTTxPSU ซึ่งเป็นโครงการร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งเป็นการจับคู่ความร่วมมือของนักวิจัยทั้งสองมหาวิทยาลัย ให้มาร่วมคิดโครงการและสร้างสรรค์นวัตกรรมร่วมกัน ภายใต้กิจกรรม Boot camp ระหว่างวันที่ 24 – 26 มีนาคม 2566 ณ กรุงเทพฯ ซึ่งได้จัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 แล้ว
 

ในการนี้คณะเดินทางได้ลงพื้นที่เพื่อชมงานวิจัยการพัฒนาทุเรียนแบบครบวงจรของมหาวิทยาลัยที่ร่วมกับชุมชน อำเภอกรงปีนัง จังหวัดยะลา และเยี่ยมชมงานวิจัยด้านนวัตกรรมอาหาร ของวิทยาเขตปัตตานี ที่ได้ศึกษาวิจัยร่วมกับเอกชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี นอกจากนี้ยังได้มีการพบปะพูดคุย กับนักวิจัยด้านนวัตกรรมอาหาร ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่างๆของคณะ รวมถึงรับฟังโครงการวิจัยที่น่าสนใจ และให้คำแนะนำแก่นักวิจัย เพื่อนำไปปรับปรุงข้อเสนอโครงการ เพื่อส่งขอรับการสนับสนุนทุนต่อไป

ข่าวยอดนิยม

Facebook Page

ข่าวล่าสุด

กิจกรรมที่น่าสนใจ

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy