กลับไปเว็บไซต์เดิม

Facebook
Twitter
Email

สวก. เยี่ยมชมงานวิจัยการพัฒนาทุเรียนแบบครบวงจรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้การต้อนรับคณะจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ในการเข้าเยี่ยมชมและหารือแนวทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เพื่อขอรับการสนับสนุนทุนจาก สวก. ระหว่างวันที่ 27 – 28 มีนาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีและวิทยาเขตหาดใหญ่
 
ในการนี้คณะเดินทางได้ลงพื้นที่เพื่อชมงานวิจัยการพัฒนาทุเรียนแบบครบวงจรของมหาวิทยาลัยที่ร่วมกับชุมชน อำเภอกรงปีนัง จังหวัดยะลา และเยี่ยมชมงานวิจัยด้านนวัตกรรมอาหาร ของวิทยาเขตปัตตานี ที่ได้ศึกษาวิจัยร่วมกับเอกชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี นอกจากนี้ยังได้มีการพบปะพูดคุย กับนักวิจัยด้านนวัตกรรมอาหาร ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่างๆของคณะ รวมถึงรับฟังโครงการวิจัยที่น่าสนใจ และให้คำแนะนำแก่นักวิจัย เพื่อนำไปปรับปรุงข้อเสนอโครงการ เพื่อส่งขอรับการสนับสนุนทุนต่อไป

ข่าวยอดนิยม

Facebook Page

ข่าวล่าสุด

กิจกรรมที่น่าสนใจ

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy