กลับไปเว็บไซต์เดิม

Facebook
Twitter
Email

กองบรรณาธิการ สงขลานครินทร์เวชสาร ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา ศ.ดร.นพ.สุรศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และ Editor-in-Chief, Journal of Health Science and Medical Research (JHSMR) ร่วมด้วย รศ.นพ.พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์ Editor-in-Chief, PSU Medical Journal (PSUMJ) และ ดร.สมยศ จิรสถิตสิน Editorial Board , Journal of Health Science and Medical Research (JHSMR) และ PSU Medical Journal (PSUMJ) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองบรรณาธิการ สงขลานครินทร์เวชสาร ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นำโดย รศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ คณบดี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองบรรณาธิการ Burapha Science Journal ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมถึงให้คำแนะนำแนวทางการพัฒนาวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus ฐานข้อมูลที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ณ ห้องประชุมงานอาคารและสถานที่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ข่าวยอดนิยม

Facebook Page

ข่าวล่าสุด

กิจกรรมที่น่าสนใจ

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy