กลับไปเว็บไซต์เดิม

Facebook
Twitter
Email

สำนักวิจัย ม.อ. ต้อนรับคณะจากมหาวิทยาลัยในประเทศมาเลเซียกว่า 20 สถาบัน เข้าศึกษาดูงานเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย

เมื่อวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา สำนักวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรม Coffee Time ยามเช้าด้วยเรื่องราวของ “The arrival of quantum technology, application, disruption, opportunities for Thailand and PSU” ที่ได้นักวิจัยด้าน Quantum Technology ที่เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พฤฒิ กาฬสุวรรณ ดร.นนทนันท์ ศิษย์ปฐม ดร.สาโรช ลี่ดำรงวัฒนกุล จากคณะวิทยาศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมนนัทธ์ ศิงฆมานนท์ จากคณะแพทยศาสตร์ มาร่วมพูดคุยถึงงานด้าน Quantum ของมหาวิทยาลัยที่ดำเนินการอยู่ และแผนงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงการเชื่อมโยงระหว่างศาสตร์ไปยังงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งก็ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์สุรศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลชาติ โชติการ รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาเสริมทัพ ชวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงแนวทางสนับสนุนการดำเนินงานด้าน Quantum ของมหาวิทยาลัย และรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะของนักวิจัยที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งจากคณะในวิทยาเขตหาดใหญ่และวิทยาเขตปัตตานี เพื่อสร้างเครือข่ายนักวิจัยด้าน Quantum Technology ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ต่อไป

ข่าวยอดนิยม

Facebook Page

กิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวล่าสุด

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy