กลับไปเว็บไซต์เดิม

Facebook
Twitter
Email

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ “พัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยด้านสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์”

ตามที่สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เปิดรับสมัครเข้าร่วม “โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยด้านสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์” เพื่อให้นักวิจัยของมหาวิทยาลัย มีความรู้ความเข้าใจในการขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และสามารถนำเอาความรู้ไปทำงานวิจัยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล

บัดนี้การการรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว
จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ “อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยด้านสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์”

ขอให้ผู้มีรายชื่อเข้าร่วมอบรมวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ผ่านระบบ Zoom (Meeting ID: 999 001 6940)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คุณจุฑามาศ ชกสุริวงค์
โทร.074-286955 (ภายใน 6955) E-mail: jutamas.cho@psu.ac.th

ข่าวยอดนิยม

Facebook Page

ข่าวล่าสุด

กิจกรรมที่น่าสนใจ

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy