กลับไปเว็บไซต์เดิม

Facebook
Twitter
Email

EndNote 21 จัดการรายการบรรณานุกรม ช่วยจัดการงานวิจัยให้ง่ายขึ้น

EndNote โปรแกรมจัดการงานวิจัยที่ช่วยให้นักศึกษา นักวิจัย และอาจารย์ ทำงานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น หมดปัญหาเรื่องการจัดการบรรณานุกรม อ้างอิงเอกสาร ค้นหาข้อมูล และเก็บเอกสารงานวิจัย เปรียบเสมือนผู้ช่วยส่วนตัวที่ช่วยให้การทำงานวิจัยของคุณราบรื่น สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น

EndNote ทำงานอย่างไร ?

 • จัดการรายการบรรณานุกรม : เก็บบันทึกรายการเอกสารงานวิจัยต่างๆ ทั้งจากฐานข้อมูลออนไลน์ ไฟล์ PDF หรือเว็บไซต์ ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
 • อ้างอิงเอกสาร : อ้างอิงเอกสารใน Word ได้อัตโนมัติ โดยไม่ต้องเสียเวลาพิมพ์เอง เลือกสไตล์การอ้างอิงตามต้องการ
 • ค้นหาข้อมูล : ค้นหาเอกสารงานวิจัยจากฐานข้อมูลออนไลน์ต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน
 • เก็บเอกสาร : เก็บเอกสารงานวิจัยไว้ใน Library ส่วนตัว เข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา
 • ทำงานร่วมกัน : แชร์ Library กับผู้อื่น ทำงานร่วมกันบน EndNote Online


EndNote มีประโยชน์อย่างไร ?

 • ประหยัดเวลา : จัดการงานวิจัยได้รวดเร็ว ไม่ต้องเสียเวลาค้นหาหรือจัดการบรรณานุกรม
 • เพิ่มประสิทธิภาพ : ทำงานวิจัยได้อย่างมีระบบ ลดขั้นตอนที่ยุ่งยาก
 • ลดความผิดพลาด : บรรณานุกรมถูกต้อง แม่นยำ หมดปัญหาการอ้างอิงผิดพลาด
 • ทำงานได้ทุกที่ : เข้าถึงข้อมูลงานวิจัยได้ทุกที่ ทุกเวลา บนอุปกรณ์ต่างๆ


EndNote เหมาะกับใคร?

 • นักศึกษาที่กำลังทำวิทยานิพนธ์
 • นักวิจัยที่ต้องการจัดการงานวิจัย
 • อาจารย์ที่ต้องการสอนการอ้างอิงเอกสาร


ลงทะเบียนรับโปรแกรมฟรี เฉพาะนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ม.อ.
ปรึกษาการใช้งานและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บริการตอบคำถาม สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ ม.อ. โทร 074-282352

Facebook Page

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy