กลับไปเว็บไซต์เดิม

Facebook
Twitter
Email

รายชื่อการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP

รหัสโครงการ : 67029399075
ชื่อโครงการ : เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา จำนวน 5 เครื่อง
วิธีจัดหา : เฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณ (บาท) :  320,000.00

 

รหัสโครงการ : 67039321442
ชื่อโครงการ : เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Notebook Computer) จำนวน 2 เครื่อง
วิธีจัดหา : เฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณ (บาท) : 112,000.00

ข่าวยอดนิยม

Facebook Page

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy