กลับไปเว็บไซต์เดิม

Facebook
Twitter
Email

7 ระบบครบเรื่องวิจัย

ระบบที่นักวิจัยควรรู้

ทุกวันนี้ระบบเกี่ยวกับงานวิจัยเยอะแยะไปหมดยังไม่ทันได้ใช้อันเดิมแต่อันใหม่มาแล้วงงไปหมดว่าแต่ละระบบใช้ทำอะไร วันนี้หายสงสัยแน่นอน แนะนำ 7 ระบบที่นักวิจัย ม.อ. ควรต้องรู้ ประกอบด้วย

1. PSU Research Project Management (PRPM)

PRPM

PSU Research Project Management (PRPM) คือ ระบบบริหารจัดการโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยใช้สำหรับยื่นข้อเสนอโครงการ รายงานความก้าวหน้า การดำเนินการวิจัย รวมถึงการรายงานผลการวิจัย

 

2. PSU Research Evaluation Online (EVAL)

EVAL

PSU Research Evaluation Online (EVAL) คือ ระบบประเมินคุณภาพโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

3. PSU TRIUP Act.

PSU TRIUP Act.

PSU TRIUP Act. คือ ระบบบริหารจัดการผลงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเสนอแผนการใช้ประโยชน์ รายงานข้อค้นพบใหม่
และขอความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม

4. Article Reward Online (ARO)

ARO

Article Reward Online(ARO) คือ ระบบติดตามสถานะของบทความที่ยื่นขอรับการสนับสนุนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร

5. PSU Publications Watch

PSU Publications Watch

PSU Publications Watch คือ ระบบการติดตามผลงานตีพิมพ์ของมหาวิทยาลัยโดยรวบรวมและรายงาน บทความตีพิมพ์ของนักวิจัยจาก 3 ฐานข้อมูล ได้แก่ ISI Scopus TCI

6. PSU Research Portal (PSURE)

PSURE

PSU Research Portal คือ ระบบที่รวบรวมข้อมูลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อสืบค้นและรายงานข้อมูลวิจัยของมหาวิทยาลัย 

7. Scival

SCIVAL

SciVal คือ โปรแกรมวิเคราะห์สมรรถนะด้านวิจัยของมหาวิทยาลัยและเครือข่ายวิจัยทั่วโลกโดยใช้ข้อมูลจากฐาน Scopus

Facebook Page

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy